Seloso Pahing
15:10 WIB
09 Agustus 2022
11 Suro 1956 [Tahun Hak]
Mongso Karo
Wuku MEDHANGKUNGAN
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]