Rebo Kliwon
15:03 WIB
19 Januari 2022
15 Jemadil Akir 1955 [Tahun Alif]
Mongso Kapitu
Wuku MAKTAL
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]