Setu Wage
21:47 WIB
02 Juli 2022
2 Besar 1955 [Tahun Alif]
Mongso Kasa
Wuku MONDOSIYO
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]