Seloso Legi
18:32 WIB
30 Mei 2023
10 Selo 1956 [Tahun Hak]
Mongso Sadha
Wuku LANDHEP
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]