Rebo Legi
06:47 WIB
22 September 2021
14 Sapar 1955 [Tahun Alif]
Mongso Kapat
Wuku KURANTHIL
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]