Setu Pahing
12:56 WIB
27 November 2021
21 Bakda Mulud 1955 [Tahun Alif]
Mongso Kanem
Wuku LANGKIR
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]