Rebo Pon
05:46 WIB
21 Februari 2024
11 Ruwah 1957 [Tahun Jim awal]
Mongso Kawolu
Wuku SUNGSANG
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]