Setu Wage
21:09 WIB
28 Mei 2022
26 Sawal 1955 [Tahun Alif]
Mongso Sadha
Wuku JULUNGWANGI
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]