Rebo Kliwon
14:43 WIB
30 November 2022
6 Jemadil Awal 1956 [Tahun Hak]
Mongso Kanem
Wuku GUMBREG
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]