Senen Wage
20:40 WIB
25 September 2023
10 Mulud 1957 [Tahun Jim awal]
Mongso Kapat
Wuku TAMBIR
Lahire sing lanang
Dino:
Pasaran:
Laire sing putri
Dino
Pasaran:

NdezO]